MORAVSKÝ KULTURNÍ SPOLEK, O.S. 

 

Ars hominem format nec sinit esse malum. 

Umění zkrášluje člověka a nedovolí mu být špatný. 

 

Vítáme Vás na stránkách Moravského kulturního spolku, o.s. Toto sdružení, spojující diletanty i profesionály z aplikovaných disciplín oboru dějin umění, si klade za cíl zabránit úpadku kultury  v našich zemích. V duchu křesťanské tradice začínají členové sdružení sami u sebe. Proto je naše činnost zaměřena především na podporu a realizaci hodnotných kulturních a vzdělávacích aktivit členů sdružení, o čemž svědčí hojná fotodokumentace na našich stránkách.

Součástí činnosti je rovněž zpřístupňování a propagace kulturního dědictví a rozvoj neprofesionální kultury, jakož i podpora velkodušnosti a zemského vlasteneckého cítění. 

 

Více informací o našem sdružení naleznete ve stanovách.